tupta


tupta
tuptà sf. (2) NdŽ, tūpta Kos125 1. NdŽ, Šts, Als maža trobelė, lūšnelė: Čia mano tuptà, t. y. čia aš tupiu J. Susirėmė šiokią tokią tuptą ir gyvena Kv. Kad nors kokią tùptą turi, vis lytus ant sprando nelyna Up. Susilipdė sau tuptẽlę, kad turėtų kur galvą priglausti Vkš. 2. I, Kos32,125, I349(Vkš) upėje įtaisytas užtvaras žuvims gaudyti, persėda, takišys: Reik išvalyti ravus tùptoms įspęsti Varn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atatūpta — atàtūpta adv. žr. atatupstomis: Atàtūpta su baime atgal atsitraukė Vlkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tuptas — tùptas sm. (2) Grd 1. vištų tupėjimo vieta, tupykla: Štiš, eikiat į savo tùptą! DūnŽ. Motin, varyk vištas į tùptą Šauk. 2. žr. tupta 1: Tùptas koks yr[a], toks, ale savo DūnŽ. 3. žr. tupta 2: Kai upėje neši bučių žuvims gaudyti, tai neškis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Dmitrij — I Dmịtrij,   russischer Fürsten und Herrscher:    1) Dmịtrij Iwạnowitsch, * 19. 10. 1582, ✝ Uglitsch 15. 5. 1591, jüngster Sohn des Zaren Iwan IV.; wurde nach dem Tod seines Vaters (1584) nach Uglitsch verwiesen und starb dort unter bis heute… …   Universal-Lexikon

  • thaught — rower s bench, 1620s, alteration of thoft, from O.E. þofte, from P.Gmc. *thufto (Cf. Du. doft, Ger. ducht), from PIE *tupta , from root *tup to squat …   Etymology dictionary

  • įnarvė — sf. (1) 1. žr. įnaras 3: Kaip kirtau arkliams, įnarvė ir nutrūko, kažin kur votagas ir nulėkė Pln. 2. užgerklis: Par įnarvę lenda žuvis į tuptą Lk …   Dictionary of the Lithuanian Language